thiết kế xây dựng

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

công trình mẫu

vật liệu xây dựng

thông tin liên hệ
Ông Trần Tuyến
Giám Đốc
0932.347.789 - 0934.732.888

mẫu công trình đã thi công

Công trình đã thi công
Công trình đã thi công
Công trình đã thi công
Công trình đã thi công
Công trình đã thi công
Công trình đã thi công
Công trình đã thi công
Công trình đã thi công
Công trình đã thi công
Công trình đã thi công
Nhà A. Hà - Trưởng Phòng Trại Giam Quảng Bá tri
Nhà A. Hà - Trưởng Phòng Trại Giam Quảng Bá tri
Công trình đã thi công
Công trình đã thi công
Công trình đã thi công
Công trình đã thi công
Trụ Sở Ủy Ban Tỉnh Quảng Bá Trị
Trụ Sở Ủy Ban Tỉnh Quảng Bá Trị
Nhà A. Thành - Phó Chi Cục Thuế Quảng Trị
Nhà A. Thành - Phó Chi Cục Thuế Quảng Trị
Công trình đã thi công
Công trình đã thi công